Ammattitaitoista ja valvottua kuntoutusta

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa laillistettu toimintaterapeutti.

Tekeminen on sidoksissa arkeen ja omaan elämään

Toimintaterapiassa kuntoutusta toteutetaan asiakkaalle mielekkäillä toimintatavoilla, jotka ovat yhteydessä hänen arkiseen elämäänsä ja ympäristöön.

Kenelle toimintaterapiaa?

Toimintaterapia perustuu asiakkaan toimintamahdollisuuksien arviointiin, jossa kartoitetaan hänen valmiutensa huolehtia itsestään, tehdä työtä, olla vuorovaikutuksessa, leikkiä, opiskella tai viettää vapaa-aikaa.

Yhteistyö parantaa tuloksia

Toimintaterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan sidosryhmien kanssa, kuten perhe, päiväkoti, koulu tai asumisyksikön henkilökunta.

Hosting SolidNet Oy